Posudky o zdravotní způsobilosti
1. posudek na zotavovací akci/ škola v přírodě, letní tábor,../
   - nutné dítě + moč,
formulář vydá lékař v dopoledních hodinách, platnost 2 roky

2. posudek na sportovní aktivity - nutné dítě + moč, formulář dodá žadatel
    /sportovní klub, organizace/, kde vyznačí, o jaký sport
se jedná

  • výkonnostní sport, soutěže / vstupní prohlídka/ - nutné klidové EKG ev. vyšetření sportovním lékařem, platnost 1 rok, pravidelná prohlídka po 1 roce - prodloužení, na základě předchozích vyšetření, pokud nedojde ke změně zdravotního stavu, potvrzuje praktický lékař, platnost 1 rok
  • organizovaný, neorganizovaný sport, TV - dle požadavku pořadatele, vydává praktický lékař, platnost 1 rok
  • kontaktní sporty, zdravotně náročné disciplíny - judo, karate,.. - posouzení sportovním lékařem

3. posudky na SŠ, VŠ - dítě + moč - vyplněné formuláře vč. kodů oborů

4. posudek MŠ - dle dokumentace, bez nutnosti dítěte

  • Další podrobnosti vyhláška 391/2013sb.
  • Na prohlídky je nutné se předem objednat.
  • Sportovní lékař - MUDr. Oldřich Jindra, telefon: 495 542 714
  • Kardiolog - MUDr. Lenka Šmídová, telefon: 495 865 276