DŮLEŽITÉ KONTAKTY

 

Záchranná služba    155

DENNÍ dětská pohotovost:
Lékařská služba první pomoci pro děti v Nemocnici v Hradci Králové:

DENNÍ dětská pohotovost je umístěna v SEVERNÍM křídle pavilonu Dětské kliniky, přízemí, budova č. 18. Přístup je označen zvláštními ukazateli. ZDE
tel.:
495 832 826

Po - Pá  15:30 - 22:00,      So, Ne, Svátky  8:00 - 22:00

 

NOČNÍ dětská pohotovost:
Lékařská služba první pomoci pro děti v Nemocnici v Hradci Králové:
NOČNÍ dětská pohotovost je umístěna v JIŽNÍM křídle pavilonu Dětské kliniky, přízemí, budova č. 18. Přístup je označen zvláštními ukazateli. ZDE

tel.: 495 834 616
Po - Pá  22:00 - 7:00,         So, Ne, Svátky  22:00 - 7:00

 

Krajská hygienická stanice v Hradci Králové:  ZDE


Tísňová volání pro celé území České republiky:

  • 155 - Záchranná služba
  • 150 - Hasičský záchranný sbor ČR
  • 158 - Policie ČR
  • 156 - Městská policie
  • 112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání

Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2 , www.tis-cz.cz,
V případě podezření na otravu dítěte léky, chemikáliemi, rostlinami volejte nepřetržitou službu tel.: 224 919 293,  224 915 402.
Nutno nahlásit jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu.

Mykologická poradna -  Karmelitská 14, Praha 2, tel.: 257 530 842

Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady - Klinika anesteziologie
a resuscitace FN 1.LF UK, tel.: 224 963 355

Při problémech s drogami - středisko DROP-IN, tel.: 222 221 431